Archief naar Kazerne Dossin

Wat een warme en ontroerende namiddag was het in Kazerne Dossin, waar mijn boek “Verloren” werd voorgesteld en het archief dat aan de basis ervan lag officieel werd overhandigd. Voor mij en voor de nabastaanden, die het me toevertrouwden, kwam daarmee een einde aan een drie jaar durend traject. Daarover en over de toekomst van dit archief, praatte conservator Veerle Vanden Daelen (foto) met ons en met archivaris Dorien Styven. Kevin Van Staeyen speelde er hartveroverende klezmer bij, een nokvol auditorium luisterde. Waarna het aanschuiven was aan de signeertafel.
Wat blijft het een voorrecht Liesje en haar zoontje deze laatste rustplaats op papier te kunnen geven, bij gebrek aan die andere die zij nooit kreeg. En wat stemt het me telkens weer dankbaar dat moeder en zoon bewaard blijven in de harten van de vele lezers en de ook vandaag weer talrijke aanwezigen. Wij hebben onze reis naar het verleden  op passende manier afgerond, met een bezoek aan het memoriaal en het neerleggen van een steentje op het symbolische graf waar de namen van zoveel lotgenoten weerklinken.