Day

november 21, 2023

Archief naar Kazerne Dossin

Wat een warme en ontroerende namiddag was het in Kazerne Dossin, waar mijn boek “Verloren” werd voorgesteld en het archief dat aan de basis ervan lag officieel werd overhandigd. Voor mij en voor de nabastaanden, die het me toevertrouwden, kwam daarmee een einde aan een drie jaar durend traject. Daarover en over de toekomst van dit archief, praatte conservator Veerle Vanden Daelen met ons en met archivaris Dorien Styven. Kevin Van Staeyen speelde er hartveroverende klezmer bij, een nokvol auditorium luisterde. Waarna het aanschuiven was aan de signeertafel.