Utopisch alfabet

In 1974 wandelde de Franse koorddanser Philippe Petit meer dan vierhonderd meter hoog tussen de Twin Towers van het World Trade Center in New York. Zijn waanzinnige droom leek me een mooi uitgangspunt voor mijn bijdrage tot het “Utopisch Alfabet”. Een boek, waarin uitgever Harold Polis aan een keure van honderd auteurs vroeg om, vijfhonderd jaar nadat de eerste “Utopia” van Thomas More werd gedrukt, hun visie te geven op de toekomst. Met ook o.m. Gerda Dendooven, Rachida Lamrabet, Pauk Verhaeghen, Erik Vlaminck.

  • De Bezige Bij Antwerpen
  • 2011
  • 237 blz.
  • ISBN 9789460420955