DE TEDERE TUINMAN

Nadat hij tot tweemaal toe gebuisd was in biologie, keerde Gregor Johann Mendel terug naar Brno. Daar plantte en kruiste hij tussen 1857 en 1864 in de tuin van het Augustijnerklooster erwtjes: 28.000 planten, 40.000 bloemen, bijna 400.000 zaadjes. Een werk dat wel wat moed vergde, noteerde hij bescheiden. Maar de wereldvermaarde kankerspecialist Siddharta Mukherjee verbetert hem in zijn boek “The Gen”: dit baanbrekend onderzoek vereiste niet zozeer ”courage” (moed) dan “tenderness” (tederheid). Een woord waarin “to tend” (verzorgen) doorklinkt, een kwaliteit die elke tuinier zal herkennen, en die voor alles beroep doet op geduld, intuitiie, opmerkzaamheid. De stamvader van de genetica als tedere tuinman, hoe mooi is dat! Daarvoor alleen al zou je deze turf lezen.