Zwijgen, motto 3

De Franse auteur en filmproducent Alexandre Jardin veroorzaakte ophef met “Des gens très bien” (Grasset, 2011), mémoires over zijn grootvader Jean Jardin. De rol die deze tijdens het Vichy-regime speelde bij de razzia van de Vel d’Hiv in 1942 werd in de familie zorgvuldig toegedekt. Zijn kleinzoon heeft het spitten hierin en het schrijven hierover lang uitgesteld, maar uiteindelijk besefte hij wat het derde motto van “Zwijgen” is geworden: “Om te schrijven is het nooit te laat.”